Főoldal » Archív » Halállal végződött az éjszakai száguldás Szentendrén

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a szent­end­rei férfi ellen, aki 2013. júni­u­sá­nak egyik éjsza­ká­ján jogo­sít­vány és veze­té­si gya­kor­lat nél­kül szá­gul­do­zott, majd bal­ese­tet szen­ve­dett Szent­end­rén úgy, hogy a bal­eset­ben egyik utasa meghalt.

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-baleset