Főoldal » Archív » Halálos fenyegetés egy korábbi feljelentés miatt – elfogták az elkövetőket - VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tett kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki három afgán fér­fit, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szin­tén afgán szár­ma­zá­sú sér­tet­tet súlyos, élet elle­ni fenye­ge­tés­sel pró­bál­ták arra kény­sze­rí­te­ni, hogy egy elle­nük tett koráb­bi fel­je­len­té­sét vonja vissza.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye

Videó az elfogásról