Főoldal » Archív » Halálos közlekedési balesetbe torkollott a szórakozás

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy 21 és egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, akik­nek közös ita­lo­zá­sa, majd az ezt köve­tő autó­zás 2014 máju­sá­ban halá­los bal­eset­hez veze­tett.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.24.