Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Halálra verte élettársát – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

15 év bör­tön­bün­te­tést kért a főügyész­ség arra a fér­fi­ra, aki éve­ken keresz­tül bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, míg­nem a nő bele­halt sérüléseibe.

A vád­irat sze­rint a 60-as éve­i­ben járó férfi 2016-tól élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel az egyik sza­bol­csi kis­te­le­pü­lé­sen. Mind­ket­ten ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, és itta­san a férfi több­ször bán­tal­maz­ta a nőt.

2022. júli­us 13-án az egyik ilyen bán­tal­ma­zás után a nő kór­ház­ba került.

Öt nap­pal később, ami­kor a kór­ház­ból elbo­csá­tot­ták, ismét a közös lakás­ba tért vissza. A Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság hiába ren­delt el távol­tar­tást a fér­fi­vel szem­ben tovább­ra is együtt éltek, a vád­lott pedig tovább­ra is napi szin­ten pusz­ta kéz­zel bán­tal­maz­ta az élet­tár­sát, míg 2022. augusz­tus 19-én a nő meghalt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz, úgy vele szem­ben 15 év bör­tön­bün­te­tést és 10 év köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki a Nyír­egy­há­zi Törvényszék.