Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Halált okoztak a gyógyszeres rablók

Bele­halt a gyógy­szer­mér­ge­zés­be egy férfi, aki­nek kávé­já­ba erős alta­tót kevert két nő azért, hogy ha elal­szik meg­sze­rez­zék az érté­ke­it. A nők a maga­te­he­tet­len fér­fi­től elvet­tek 6700 forin­tot és egy mobil­te­le­font, aztán magá­ra hagy­ták az utcán. Járó­ke­lők talál­tak rá, de hiába hív­tak men­tőt hozzá, már nem lehe­tett rajta segí­te­ni. 2012. ápri­lis 28-án tör­tént az eset.

A nők ellen halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Főügyészség.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Halált okoz­tak a gyógy­sze­res rablók