Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis bankkártyákkal akartak nagy értékű árucikkeket vásárolni

Két román állam­pol­gár 2013. feb­ru­ár 18-án deb­re­ce­ni üzle­tek­ben hamis bank­kár­tyák­kal és sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal vásá­rolt külön­bö­ző nagy érté­kű áru­cik­ke­ket. Az egyik vásár­lás­nál végül tet­ten érték őket. A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség hamis elekt­ro­ni­kus készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat ellenük.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - hamis bank­kár­tyá­val vásárlók