Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis festményeket árult az interneten egy férfi – némelyiken még ragadt a festék

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki kilenc sér­tet­tet csa­pott be, mivel nekik - egy ismert magyar fes­tő­mű­vész ere­de­ti képei helyett - hami­sít­ványt küldött.

A férfi elha­tá­roz­ta, hogy inter­ne­tes auk­ci­ós olda­la­kon a vásár­ló­kat meg­té­veszt­ve hamis fest­mé­nye­ket ere­de­ti­ként ad el. A becsa­pott sér­tet­tek a hir­de­tést látva lici­tál­tak a képek­re, majd annak meg­nye­ré­sét köve­tő­en átutal­ták a fér­fi­nek a pénzt. Az elkö­ve­tő ezután elküld­te a képe­ket, melyek mind­egyi­ke hami­sít­vány volt, sőt néme­lyi­ken még meg sem szá­radt a festék.

A férfi a kilenc sér­tet­től össze­sen 670.500 forin­tot csalt ki.