Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hamis közokiratokkal állított nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölteket Földesen egy 35 éves nő

Vád­eme­lés válasz­tás rend­je és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt az ellen a nő ellen, aki a nem­ze­ti­sé­gi önkor­mány­za­ti kép­vi­se­lő­vá­lasz­tá­son az érin­tet­te­ket hoz­zá­já­ru­lá­suk, tény­le­ges köz­re­mű­kö­dé­sük nél­kül kép­vi­se­lő jelölt­ként szerepeltetett

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközlemémye