Főoldal » Archív » Hamis okiratokkal kötöttek előfizetéseket és vásároltak mobiltelefonokat

A ter­hel­tek cse­lek­mé­nyük­kel – 118 cég ada­ta­i­val visszaélve- az egyik táv­köz­lé­si cég­nek
14 401 000 Ft, míg a másik­nak 24 821 001 Ft kárt okoz­tak. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség a ter­hel­tek ellen csa­lás, közokirat-hamisítás bűn­tet­te, magánokirat-hamisítás és szá­mí­tás­tech­ni­kai rend­szer vagy ada­tok elle­ni vét­ség miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye