Főoldal » Archív » Haragosának alkalmazottját akarta megöletni a hartai férfi

Egy 38 éves har­tai férfi 2013 augusz­tu­sá­ban egy peres ügy miatt két üzle­ti part­ne­rét rá akar­ta venni arra, hogy öljék meg a hara­go­sá­nak az alkal­ma­zott­ját. A meg­bí­zó arra akar­ta rábír­ni a két fér­fit, hogy a hara­go­sá­nak román alkal­ma­zott­ját vigyék egy eldu­gott hely­re, ahol csi­kar­ja­nak ki kel­le­ne belő­le egy olyan val­lo­mást, ami elő­nyös szá­má­ra a per­ben, majd tegyék el láb alól. A har­tai férfi azt is közöl­te, hogy ha ők nem vál­lal­ják a gyil­kos­sá­got, akkor ajánl­ja­nak olyan sze­mélyt, aki meg­te­szi. Egy­ér­tel­mű­vé tette, hogy 200.000 forin­tot fizet­ne annak, aki meg­öli a román fér­fit. A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Kecs­ke­mé­ti Törvényszékhez

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.03.03.