Főoldal » Archív » Három évig tartó nyomozás után vádemelés a mesztegnyői plébános kirablói ellen

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik több alka­lom­mal fejbe ütöt­ték a plé­bá­nost, majd a föld­re teper­ték és ott tovább bán­tal­maz­ták, szá­ját egy ronggyal betöm­ték, majd meg­kö­töz­ték és a sér­tett kész­pén­zé­vel, sze­mé­lyes hol­mi­ja­i­val, vala­mint egy­há­zi kegy­tár­gyak­kal távoz­tak a hely­szín­ről több száz­ezer forin­tos értékben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Mesz­teg­nyői plé­bá­nia, rablás