Főoldal » Archív » Három napon belül bíróság elé állították a kalocsai szalámirablót

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség 2014. már­ci­us 31-én rab­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 18 éves kalo­csai nőt, aki 2014. már­ci­us 28-án egy kalo­csai áru­ház­ban sza­lá­mi­kat lopott, majd a sza­lá­mik meg­tar­tá­sa érde­ké­ben az őt tet­ten érő biz­ton­sá­gi őrt bán­tal­maz­ta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.01.