Főoldal » Archív » Három napon belül bíróság előtt a járókelők szeme láttára elkövetett lopás tettese

A vád­lott 2014. janu­ár 24-én a déli órák­ban Tata­bá­nyán, a Szent Bor­bá­la téren egy épü­let külső falá­ra sze­relt vörös­réz csa­tor­nát úgy kísé­rel­te meg ellop­ni, hogy a csa­tor­nát rug­dos­ta és pró­bál­ta kitép­ni a rög­zí­té­si helyé­ről. A vád­lot­tat a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr­jár­őrök tet­ten érték, majd elfog­ták. A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, ahol fog­ház­bün­te­tést kapott.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.01.28.