Főoldal » Archív » Három vendég is leütötte a zenészt, aki csaknem belehalt az éjszakai bántalmazásba

Egy szil­vesz­ter éji mulat­ság végén a Hat­van mel­let­ti Kerek­ha­rasz­ton két fia­tal ven­dég és egy har­ma­dik tár­suk olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta az utcán a ren­dez­vé­nyen zenét szol­gál­ta­tó fér­fit, hogy az ennek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes, egy­ben mara­dan­dó agy­ká­ro­so­dás­sal járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, ami miatt a Heves Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt mind­há­rom elkö­ve­tő­vel szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye