Főoldal » Archív » Hároméves őzbakot lőtt le egy orvvadász

Nem volt vadász­en­ge­dé­lye a vád­lott­nak és a 350.000.- Ft érté­kű az őzba­kot tilal­mi idő­szak­ban, 2013. decem­ber 17. nap­ján Rösz­ke kül­te­rü­le­tén ejtet­te el.A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a rösz­kei férfit.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye orvvadászatról