Főoldal » Archív » Hat embercsempész előzetes letartóztatásban

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát annak a hat gya­nú­sí­tott­nak, akik 2015 tava­szán meg­szer­vez­ték azt, hogy 14 szí­ri­ai és egy iraki állam­pol­gár Buda­pest­ről Auszt­ri­án keresz­tül Német­or­szág­ba jusson.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye