Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Határozott fellépés a családon belüli erőszakkal szemben Cegléden

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a napok­ban két olyan ügy­ben emelt vádat, amely­nek vád­lott­jai csa­lád­tag­ja­i­kat bán­tal­maz­ták. Mind­két vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást. Az egyik ügy vád­lott­ja 2014 már­ci­u­sá­ban Ceg­lé­den a vele együtt élő édes­any­ját bán­tal­maz­ta, aki szóvá tette, hogy fia berú­gott. A vád­lott a nehe­zen köz­le­ke­dő, bot­tal járó any­ját olyan erő­vel ütöt­te arcon, hogy az asszony a föld­re zuhant, orr­csont­ja tört. A férfi a föl­dön fekvő édes­any­ját sor­sá­ra hagy­ta, egy isme­rő­sük érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A másik ügy vád­lott­ja 2014 már­ci­u­sá­ban Alber­tirs­án bán­tal­maz­ta váló­fél­ben lévő fele­sé­gét. A férfi már koráb­ban is meg­ver­te az asszonyt, ami­ért súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt van elle­ne folya­mat­ban bün­te­tő­el­já­rás. Most azért ütöt­te meg az arcán és a fején a fele­sé­gét, mert az asszony ész­re­vet­te, hogy a kony­ha­ab­lak ki van törve, ezért félel­mé­ben kihív­ta a rendőröket.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.04.28.