Főoldal » Hírek » Hatszor lopott az éjszakai tolvaj- videóval - Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több­rend­be­li lopás elkö­ve­té­se miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tott, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki éjsza­kán­ként Tata­bá­nyán hat­szor lopott.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. már­ci­us 15-én egy gép­ko­csi­ból tele­font, adat­hor­do­zót, hang­szó­rót, üdí­tőt, kész­pénzt vitt el, míg már­ci­us 28-án egy autó­ból nap­szem­üve­get, par­fü­möt, a terasz­ról sport­ci­pőt lopott. A tol­vaj idén már­ci­us­ban még négy­szer vett el érté­ke­ket gép­ko­csik­ból, faház­ból, gye­rek­szo­bá­ból. A sér­tet­tek kára 13.480 - 214.500 forint közötti.

A férfi hat­szor volt bün­tet­ve, leg­utóbb a bíró­ság 2020-ban több­szö­rös vissza­eső­ként elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt 3 év 4 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, amely­ből 2023. janu­ár 22-én szabadult.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 285.430 forint össze­gű vagyon­el­kob­zás­ra tett indítványt.

Az aláb­bi vide­ón az első két lopás lát­ha­tó:  https://youtu.be/Ymyy7wqZvO4