Főoldal » Archív » Hátulról leütött és kirabolt gyalogosokat az utcán egy férfi

Söté­te­dés után az utcán táma­dott meg két embert a gya­nú­sí­tott 2014. janu­ár 4-én és 20-án a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Csong­rád megyei Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen. A sér­tet­tek a hátul­ról kapott ütés­től a föld­re zuhan­tak, egyi­kük­nek eltört a válla. A rabló letép­te róluk a tás­kát és elme­ne­kült. A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség ma indít­vá­nyoz­ta, hogy a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ren­del­je el hód­me­ző­vá­sár­he­lyi férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-hódmezővásárhelyi rabló