Főoldal » Hírek » Hatvan nap elzárásra ítélték az eltiltás hatálya alatt vezető sofőrt – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyor­sí­tott eljá­rás­ban, a tet­ten­éré­se után 3 nap­pal a bíró­ság elé állí­tot­ta a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség azt a 32 éves szá­to­ki fér­fit, aki jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt ült ismét a volán mögé.

A bíró­ság elé állí­tás a vád ismer­te­té­sé­vel kez­dő­dött. Esze­rint a férfi 2023. novem­ber 14-én, dél­előtt, úgy vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Teres­kén, hogy őt a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság 2022 októ­be­ré­ben jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tett miatt 3 évre eltil­tot­ta a köz­úti járművezetéstől.

A tet­ten ért fér­fit a rend­őr­ség őri­zet­be vette, majd az ügyész­ség 72 órán belül a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A férfi a bíró előtt is beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét, a bíró­ság pedig az ügyé­szi per­be­széd­ben elő­ter­jeszt indít­vánnyal egye­ző­en 60 nap elzá­rás­ra ítél­te, 4 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től és köte­lez­te 30.480 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re is.

A bíró­ság íté­le­tét a vád­lott, a védő­je és az ügyész is tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emelkedett.