Főoldal » Archív » Hét ember - köztük hat tűzoltó - sérült egy nő figyelmetlensége okozta közúti balesetben

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki elő­zés köz­ben nem vett észre két, vele szem­ben meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel hala­dó tűz­ol­tó autót és nekik ütközött.

Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mény 08.09.