Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hét és fél milliárdos adócsalás - vádemelés

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint össze­sen csak­nem hét és fél mil­li­árd forint­tal káro­sí­tot­ta meg a költ­ség­ve­tést az a huszon­egy sze­mély, akik ellen az adó­be­vé­telt külö­nö­sen nagy mér­té­ket meg­ha­la­dó mér­ték­ben csök­ken­tő adó­csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye