Főoldal » Archív » Hét szerb, négy román és egy magyar embercsempész bíróság előtt a hét második felében

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a múlt hét máso­dik felé­ben 7 szerb és egy magyar, míg a Csong­rád Megyei Főügyész­ség az ügye­le­ti tevé­keny­sé­ge során négy román állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pészt állí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé vagy indít­vá­nyoz­ta az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás, illet­ve a már becsem­pé­szett mig­rán­sok szál­lí­tá­sá­ban részt vevő magyar állam­pol­gár házi őri­ze­té­nek az elren­de­lé­sét.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye