Főoldal » Archív » Hivatali vesztegetés elfogadása miatt az ügyészség gyorsított eljárásban bíróság elé állít egy dunaújvárosi tisztviselőt

Egy duna­új­vá­ro­si föld­hi­va­ta­li alkal­ma­zott a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által vég­zett meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat során annak mun­ka­tár­sá­tól 84.000,- Ft jog­ta­lan vagyo­ni előnyt foga­dott el.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye