Főoldal » Archív » Hivatali visszaélés miatt emelt vádat az ügyészség egy volt adóhatósági vezetővel szemben

A Fővá­ro­si Főügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy volt adó­ha­tó­sá­gi veze­tő­vel szem­ben, aki a vád sze­rint ügy­véd isme­rő­se kéré­sé­re jogo­su­lat­lan adat­le­ké­ré­se­ket vég­zett az adó­ha­tó­ság nyil­ván­tar­tá­sa­i­ban, majd azok ered­mé­nyé­ről tájé­koz­tat­ta vádlott-társát, ezzel jog­ta­lan előnyt biz­to­sít­va számára.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye