Főoldal » Archív » Hivatalos személyek bántalmazása miatti vádemelés

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 37 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014 novem­be­ré­ben az egyik Balaton-parti önkor­mány­zat hiva­ta­lá­nak kiren­delt­ség­ve­ze­tő­jét, vala­mint a helyi pol­gár­mes­tert is bántalmazta.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye