Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hotelekben lakott fizetés nélkül – szállóvendégnek álcázta magát

A vád­lott 2013. nya­rán hét tatai szál­lás­he­lyen csalt úgy, hogy más­nak adta ki magát,  hote­lek­ben szo­bát fog­lalt, de a szál­lá­sért nem fize­tett. Tör­tént olyan is, hogy a vád­lott egy szál­lo­dá­ban szál­ló­ven­dég­nek adta ki magát, reg­ge­li­zett, az uszo­da férfi öltö­ző­jét hasz­nál­ta tisz­tál­ko­dás­ra, és a téli­kert­ben, bil­li­árd sza­lon­ban, illet­ve a nyit­va hagyott szo­bá­ban töl­töt­te az éjsza­kát, majd fize­tés nél­kül távo­zott. A Tatai Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő, 20 éves N. G. vád­lot­tal szemben.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-csalásról