Főoldal » Archív » Huzamosabb időn át oktatási intézmény területén értékesítették a kábítószert

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen keres­ke­dés­sel, okta­tá­si fel­ada­tok ellá­tá­sá­ra ren­delt épü­let terü­le­tén, ille­tő­leg annak köz­vet­len kör­nye­ze­té­ben, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye