Főoldal » Archív » Idegenben garázdálkodtak csányi focisták

A csá­nyi lab­da­rú­gó csa­pat két edző­je és egy szur­ko­ló­ja bán­tal­maz­ta a haza­i­ak játé­ko­sa­it és ren­de­ző­jét a dön­tet­le­nül vég­ző­dött, megyei II. osz­tá­lyú Gyön­gyös -Soly­mos -Csány fut­ball­mér­kő­zés befe­je­zé­se­kor tavaly szep­tem­ber 21-én. A tör­tén­tek miatt a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat három sze­méllyel szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -focigarázdaság