Főoldal » Archív » Idegesítették a szomszéd tujafái, ezért kivágatta

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy Balaton-parti
tele­pü­lés ingatlan-tulajdonosával szem­ben, aki a szom­széd­ja tel­kén, a közös kerí­tés
mel­lett álló tuja­sort kivá­gat­ta, mert a tuja­fák lehul­ló ter­mé­se és leve­lei gátol­ták a
tel­kén ter­mesz­tett növé­nyek fej­lő­dé­sét.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Meg­cson­kít­tat­ta a szom­széd tel­kén álló tuja­sort