Főoldal » Archív » Idős asszonyokat raboltak ki Nagykáta környékén

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik idős, egye­dül élő asszo­nyok­hoz tör­tek be és rabol­tak ki Tápió­györ­gyén és Tápió­sze­lén.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye