Főoldal » Archív » Idős korú sértett sérelmére elkövetett rablás miatt indítványozott előzetes letartóztatásról

A Váci Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­re, aki Vác­har­tyán­ban 2014. janu­ár 09. nap­ján a haj­na­li órák­ban betör­te a szom­széd­já­ban lakó igen idős sér­tett házá­nak bejá­ra­ti ajta­ját, majd a ház­ban alvó sér­tet­tet egy fabot­tal több­ször fejen ütöt­te, eköz­ben a ház­ban lévő kész­pén­zé­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel.
A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye