Főoldal » Archív » Idősekre specializálódott az idős nő

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség 2 rend­be­li kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és 8 rend­be­li sza­bály­sér­té­si érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy bün­te­tett elő­éle­tű 61 éves gyu­lai nő ellen.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye