Főoldal » Archív » Internetes kereskedéssel csalt ki pénzt

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 54
éves deb­re­ce­ni nővel szem­ben, aki 2013 feb­ru­ár­já­ban inter­ne­tes olda­la­kon, külön­bö­ző
ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­tés­re kínál­va, 17 sér­tet­től csalt ki pénzt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Inter­ne­tes keres­ke­dés­sel csalt ki pénzt