Főoldal » Archív » Intézkedő rendőrt akart megvesztegetni

A Veszp­ré­mi Nyo­mo­zó Ügyész­ség a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy 34 éves fér­fit, aki 2015. szep­tem­ber 28-án, köz­úti ellen­őr­zés alkal­má­val az őt iga­zol­ta­tó rend­őr­nek pénzt aján­lott fel.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye