Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ismét előzetes letartóztatásban a Balaton parti nyaralók fosztogatója

Egy bala­ton­szent­györ­gyi férfi koráb­ban 64 Bala­ton parti nya­ra­ló fel­tö­ré­se miatt lett meg­vá­dol­va. A bíró­sá­gi eljá­rás során a bíró­ság a vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 2013. ápri­li­sá­ban meg­szün­tet­te és vele szem­ben lak­hely­el­ha­gyá­si tilal­mat ren­delt el. A vád­lott ezután 2013. decem­ber 23. és 2014. feb­ru­ár 20. között Bala­ton­má­ria­für­dőn és Bala­ton­feny­ve­sen össze­sen újabb 12 nya­ra­lót tört fel és azok­ból külön­fé­le műsza­ki cik­ke­ket, hasz­ná­la­ti tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el 1.193.000,-Ft össz­ér­ték­ben. A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat az ismét elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba került fér­fi­val szemben.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Ismét elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban a Bala­ton parti nya­ra­lók fosztogatója