Főoldal » Archív » Ismét gyermekpornográfiára derült fény Zalában

A most 63 éves, bün­tet­len elő­éle­tű nagy­ka­ni­zsai fér­fi­vel szem­ben azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert az orosz bűn­ügyi ható­sá­gok az INTERPOL-on keresz­tül érte­sí­tet­ték a magyar rend­őr­sé­get, hogy 2014. júni­us 5-én 19.11 óra­kor egy meg­je­lölt IP cím­ről gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­tel­nek minő­sü­lő videó fájl került meg­osz­tás­ra az egyik közös­sé­gi hálózaton.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye