Főoldal » Archív » Ismét hivatalos személyre támadtak a kiskunhalasi őrzött szálláson

Gyor­sí­tott eljá­rás­ban két napon belül már fele­lős­ség­re is von­ták a táma­dót. A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy algé­ri­ai állam­pol­gárt.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye