Főoldal » Archív » Ittas beteg támadt a mentősökre Zalakaroson

A men­tő­egy­ség tag­jai a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű testi sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, de magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tet­tek elő, így a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye