Főoldal » Hírek » Ittasan okozott balesetet a sofőr – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki része­gen oko­zott bal­ese­tet egy felüljárón. 

A vád sze­rint a sofőr 2023 tava­szán Hat­van­ban haladt kocsi­já­val, ami­kor ittas­sá­ga miatt nem az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en köz­le­ke­dett, ezért meg­csú­szott, áttért a szem­be­jö­vő for­gal­mi sávba, ahol a jár­mű­vé­vel neki­üt­kö­zött egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó elejének.

A bal­eset­ben a vád­lott és utasa is súlyos sérü­lést szen­ve­dett. A vét­len autót veze­tő férfi könnyű sérü­lé­sek­kel meg­úsz­ta a karambolt.

Az ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a sofőr ellen. A bűn­cse­lek­ményt három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni a törvény.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vide­ón a bal­ese­tet rög­zí­tő tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­le látható.