Főoldal » Archív » Ittasan száguldozva okozott halálos balesetet - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban szá­gul­doz­va elve­szí­tet­te az ural­mát a jár­mű­ve felett és azzal neki­csa­pó­dott egy kor­lát­nak. A bal­eset követ­kez­té­ben az autó egyik utasa éle­tét vesztette.

A vád sze­rint a férfi még 2018. ápri­lis 30-án az éjje­li órák­ban úgy kezd­te vezet­ni az autó­ját – ami­ben rajta kívül még hár­man utaz­tak – hogy a szer­ve­ze­té­ben a bűn­cse­lek­mé­nyi határ három­szo­ro­sá­ra tehe­tő mennyi­sé­gű alko­hol volt.

A férfi emel­lett a meg­en­ge­dett 50 km/h sebes­ség helyett 150-160 km/h sebes­ség­gel ment.

A borult idő és a ned­ves úttest, vala­mint az ittas­sá­ga és az ext­rém módon eltúl­zott sebes­ség miatt a sofőr egy jobb­ra ívelő útsza­ka­szon elve­szí­tet­te az ural­mát a jármű felett és azzal egy útmen­ti kor­lát­nak csapódtak.

A kor­lát fém­csö­ve az ütkö­zés követ­kez­té­ben átsza­kí­tot­ta az autó jobb hátsó ajta­ját. A hátsó ülé­sen utazó egyik utas a hely­szí­nen meghalt.

Az autó másik két utasa zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a férfi ellen.