Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Ittasan támadt a buszsofőrre

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy  66 éves férfi ellen, aki fel­mo­só­nyél­lel támadt rá a távol­sá­gi busz veze­tő­jé­re. A férfi 2014. ápri­lis 9-én az egyik haj­dú­ná­ná­si busz­meg­ál­ló­ban a menet­rend sze­rint Deb­re­cen­be köz­le­ke­dő autó­busz­ra kívánt fel­száll­ni, azon­ban ittas­sá­ga miatt a busz veze­tő­je ezt nem enged­te meg. A vád­lott emi­att a nála lévő fém fel­mo­só­nyél­lel elkez­dett hado­nász­ni a sér­tett irá­nyá­ba, és egy alka­lom­mal a busz­ve­ze­tőt a comb­ján meg is ütötte.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - itta­san támadt a busz­so­főr­re - vád