Főoldal » Archív » Ittasan vezette a traktorját - két hónap alatt majd ötven ittas járművezetőt állított bíróság elé az Esztergomi Járási Ügyészség

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt a 28 éves fér­fi­vel szemben.

A rend­őr­ség által vég­re­haj­tott foko­zott köz­úti ellen­őr­zés ered­mé­nye­ként, a járá­si ügyész­ség 2016. janu­ár és feb­ru­ár hónap­ban - a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő pár héten belül - össze­sen 49 elkö­ve­tőt állí­tott bíró­ság elé, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.03.