Főoldal » Archív » Jancsiszögekkel állt bosszút a hangos kipufogózaj miatt

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt, soron kívü­li eljá­rás kere­té­ben állí­tot­ta bíró­ság elé az Egri Járá­si Ügyész­ség azt az osto­ro­si fér­fit, aki rend­ha­gyó – ugyan­ak­kor a bün­te­tő tör­vény­könyv­be ütkö­ző - módon fejez­te ki nem­tet­szé­sét egy a tele­pü­lé­sen rend­sze­re­sen han­gos kipu­fo­gó­val köz­le­ke­dő gép­ko­csi miatt.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye