Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Játszótéri rablás Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűncselekmények
miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság­hoz egy 22 éves és egy
18 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, akik a vád sze­rint 2013. júli­us 29-én egy
kecs­ke­mé­ti ját­szó­té­ren sze­mé­lyes konf­lik­tus miatt bán­tal­maz­tak egy 19 éves
fér­fit, majd egyi­kük ki is rabol­ta a sértettet.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye egy rablásról