Főoldal » Archív » Javítóintézetbe került, és ott is maradhat a házi őrizetből megszökött fiatalkorú

Nem jutott messzi­re az a házi őri­zet­ben fogva tar­tott 16 éves fia­tal, aki tar­na­bo­di lakó­he­lyén egy resze­lő­vel távo­lí­tot­ta el a lábá­ról a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő tech­ni­kai esz­közt azért, hogy Buda­pest­re utaz­zon rokonlátogatóba.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye