Főoldal » Archív » Jó műszaki állapotúnak hazudta a roncsot

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az egyik veszp­ré­mi kft kép­vi­se­le­té­ben eljárt fér­fi­val szem­ben, aki 2013. év végén egy, a for­ga­lom­ban való rész­vé­tel­re gya­kor­la­ti­lag alkal­mat­lan jár­mű­vet érté­ke­sí­tett úgy, hogy a jármű hibá­it a vevő elől eltit­kol­ta, és ezzel 2,5 mil­lió forint kárt oko­zott.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 02.19.