Főoldal » Az ügyészségről » Jogodban áll tudni! - a zsaroló e-mailek

Az online tér vilá­gát a bün­te­tő­jog szem­szö­gé­ből bemu­ta­tó soro­za­tun­kat a zsa­ro­ló e-mailekkel foly­tat­juk: kik kül­dik eze­ket? Való­ban fel­tö­rik a gépün­ket? Miért nem taná­csos fizetni?

Vecsei H. Mik­lós kér­dé­se­i­re dr. Rab Ferenc, a Fővá­ro­si Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je válaszol.