Főoldal » Archív » Jóvá teheti cselekményét a vadászbalesetet okozó férfi

A 2014. novem­ber 16-án Konyá­ron ven­dég­va­dá­sza­ton részt vett egyik férfi a kellő körül­te­kin­tést elmu­laszt­va söré­tes fegy­ve­ré­vel meg­lőt­te vadász­tár­sát. A söré­tek a sér­tett férfi tes­té­be fúród­va arc­tá­jé­kát, áll­csú­csát, nya­kát és kezét sér­tet­ték. A söré­tes töl­tény kire­pü­lő marad­vá­nya­it műtét­tel távo­lí­tot­ták el, a sérü­lé­sek gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li, tény­le­ge­sen 5-6 nap.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye