Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Jóvátételi munka a dühét a pénznyelő utcai telefonon kitöltő férfival szemben

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a deb­re­ce­ni fér­fit, aki 2014. már­ci­us 10-én egy utcai tele­fon­fül­ké­ben, miu­tán a készü­lék elnyel­te a pén­zét, a kézi­be­szé­lő­vel per­ce­ken keresz­tül nagy erő­vel verte a tele­fon­ké­szü­lé­ket. A bíró­ság gyor­sí­tott eljá­rás­ban 40 óra jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dést alkal­ma­zott a fér­fi­val szemben.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - tele­fon­fül­két verő férfi